زندگی : در این مقاله در مورد این مطلب که آیا انتخابهای زندگی اهمیت دارند؟ مطالبی عنوان میشود

در چند راهی زندگی ایستاده اید میتوانید از زمان تان استفاده کنید و برای رسیدن به اهداف تان در زندگی مسیر درست و صحیح  را انتخاب نموده یا مثل خیلی از افراد جامعه راهی را انتخاب کنید که در نهایت منتهی به مقصد خاصی نمیشود.

البته قبل از تصمیم گیری میخواهم چیزی را تصور کنید الان ۲۰ سی یا ۴۰ سال دیگر است و نوه هایتان را میبینید و آنها حیرت زده نگاهی به شما می اندازند و یک دفعه از جا میپرند و با نگاهی حیرت انگیز از شما میپرسند ( شما چکار کردید ؟   چطور به اینجا رسیدید؟ )

میتوانید بگویید : من جای درستی بودم و در شروع عصر اطلاعات آنجا بودم و ….

چطور جمله را کامل میکنید؟

 

چرا این مقاله را نمیخوانید: هدفگذاری چیست؟

میخواهید بگویید:

( در تمام لحظه های زندگی مبارزه خودم را آغاز و مسیر درستی را شروع و بهترین استفاده را بردم و انتخابهای من باعث شد که اینهمه موفق باشم که حالا همه داریم از آن لذت میبریم  )

یا میگویید:

( من آن دوره را با انتخابها غلط از دست دادم و هیچ کاری نکردم به همین خاطر است که الان مشکل داریم )

وقت را از دست ندهید به پا خیزید آدمهایی هستند که به پا خاسته اند و دست به کار شده اند چرا شما اینکار را نمیکنید؟

آدمهایی با هوش دانایی استعداد و سختکوشی کم از شما مبارزه خودشان را شروع نموده اند

آدمهایی با سواد کمتر طبقه اجتماعی پایین تر یا ارتباطات خانوادگی کمتر متوجه این قضیه خواهند شد حتی آدمهای که از نظر مهربانی و خوبی از شما پایین تر هستند و حتی کسانی که به گرد پای شما نمیرسند  دست به کار شده اند در اطراف شما جلوی چشم شما و به زودی ثروتمند شدن آنها را دیده یا میبینید . چرا شما نشوید؟مقاله ادراک کردن درست در زندگی پیشنهاد میشود .میتوانید یکی از میلیونر های جدید باشید چی مانع تان میشود ؟

دوستان؟ خانواده؟ همکاران؟ شاید آدمهای که خیلی از شما نفرت دارند شک دارند انرژی منفی میدهند بدبین هستند خودشان کاری نمیکنند و نمیخواهند شما  دست به کار شوید؟

انتخابهای زندگی

www.moslemarmian.com

یا شاید خودتان مانع هستید ؟ ترس یا نداشتن امنیت مالی خودتان است؟ نداشتن پول یا زمان کافی چطور ؟ یا شاید احساس میکنید که شما نمیتوانید موفق باشید

همین حالا وقت آن است که در دو راهی زندگی مسیر خودتان را انتخاب کنید

و برای سرنوشت خود تصمیم گیری نمایید وقت کم است و هر لحظه که میگذرد فرصتهای بیشتری را از دست خواهید داد.

 ثروتمند